Danışma Kurulu

Ebru Özdemir 

Limak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı

1991 yılında TED Ankara Koleji’nden, 1995 yılında Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.

 

1997 yılında, ABD’de Fordham Üniversitesi'nde Uluslararası Finans ve İş Yönetimi üzerine İşletme yüksek lisansını tamamladı. Üniversite eğitimim sonrasında adım attığı Limak Şirketler Grubu’nda, çok farklı şirketler ve birimlerde çalıştı.

 

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) ve Endeavor Türkiye’de Yönetim Kurulu üyelikleri yapıyor. Ayrıca DEİK/Türkiye-Kuveyt İş Konseyi Başkanı, Türkiye-Amerika İş Konseyi (TAİK) Yürütme Kurulu Üyesi,  Türkiye Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ve Dünya Ekonomik Forumu (WEF) üyesi.

 

Türkiye’de ve yurtdışında bir çok ve farklı alanlarda çalışan sivil toplum örgütünde danışma kurulu üyelikleri, yönetim kurulu üyelikleri bulunuyor.

 

Ayrıca bünyesinde Türkiye’nin Mühendis Kızları (TMK), Sürdürülebilir Etki Amaçları Etki Hızlandırıcısı (SDG Impact Accelerator), Evin Küçük Mühendisleri (EKM), Limak Filarmoni Orkestrası, Gülseren Özdemir Üstün Başarı Bursu, Kuveyt’in Mühendis Kızları (Kuveyt), LAS Academie (Senegal), KEDS Academy ve Limak ASI (Kosova) gibi bir çok ulusal ve uluslararası ‘sosyal yatırımı’ barındıran Limak Vakfı’nın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürüyor.

Dr. Tamer Atabarut 

BÜYEM ve UN SDSN Türkiye Direktörü

1988 yılında Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Atabarut, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Boğaziçi Üniversitesi'nden çevre teknolojileri alanında aldı.

 

Doktora çalışmaları esnasında, Almanya’da önce Hamburg-Harburg Teknik Üniversitesi ve daha sonra Aachen Teknik Üniversitesi'nde ortaklaşa yürütülen araştırma projelerinde yer aldı.

 

Mesleki ilgi alanları içinde bulunan Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği, Kentsel Altyapı Yatırımları, Katı Atık Yönetimi, Evsel ve Endüstriyel Atıksuların Arıtılması ve Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirilmesi Etüdleri ile ilgili 100’e yakın ulusal ve uluslararası projede ve bunların teknik ve yönetimsel raporlarının hazırlanmasında yer almış; bu konularda tebliğler sunmuş ve 17 kitabın da editörlüğünü yaptı.

Halen Boğaziçi Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan Dr. Atabarut, Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) Müdürü, UN-SDSN Türkiye Direktörü ve Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim Merkezi Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyor.

Avrupa Üniversiteler Sürekli Eğitim Birliği (EUCEN)’nde iki dönem Yönetim Kurulu üyeliği yapan Dr. Atabarut, kurucularından olduğu ve Başkanlığını yaptığı Türkiye Üniversiteler Sürekli Eğitim Merkezleri Konseyi (TÜSEM)’nde halen Yönetim Kurulu Üyesi ve Üniversiteler Sürekli Eğitim Derneği (ÜNİSED) Denetleme Kurulu Başkanı görevini sürdürüyor.

 

Ayrıca, Avrupa Komisyonu Mesleki ve Teknik Eğitim Uzmanlar Kurulu Üyesi, AB CEDEFOP Komisyon Üyesi, Katı Atık Türk Milli Komitesi Üyesi; Avrupa Çevre Ödülleri, TİSK KSS Ödülleri, Sürdürülebilir İş Ödülleri ve Perakende Güneşi Ödülleri Jüri üyesi, Yeşil İş ve Sürdürülebilir Markalar konferanslarının danışma kurulu üyesi.