top of page

AWEN FOR US MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – TARAFLAR

  1. SATICI

Ünvanı : AWEN FOR US DANIŞMANLIK HİZMETLERİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

Adresi : Ege Sokak Doğu Apt. No:4 D:18 Göztepe-Kadıköy/İstanbul

Telefon : …………………………

E-mail : ………………………….

 

  1. ALICI 

Adı/Soyadı/Ünvanı : ………….(Kısaca ALICI olarak anılacak) 

Adresi : ……………….

Telefon : ……………...

E-mail : ………………...

 

MADDE 2 – KONUSU

ALICI'nın SATICI'ya ait www.awenforus.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini verdiği, özellikleri ve satış fiyatı aşağıda belirtilen ürünün satışı, teslimi ve bedelinin ödenmesine ilişkin olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun,6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne göre tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

MADDE 3 - SÖZLEŞME TARİHİ

SATICI tarafından daha önce imzalanmış bulunan iş bu sözleşme ALICI tarafından [SiparisTarih] tarihinde kabul edilmiştir ve bir nüshası alıcının mail adresine gönderilecektir.

MADDE 4 - TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

Teslimat masrafları ALICI’ya aittir. SATICI, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafı SATICI’ya aittir. Teslimat; stoğun müsait olması ve ürün bedelinin SATICI’nın hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. SATICI, ürünün siparişinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde teslim eder. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 

MADDE 5 - ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

ALICI, sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene edecek ezik, kirik, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürünün özenle korunması borcu ALICI’ya aittir. Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kurulusunun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 (Üç) gün içinde SATICI’ya göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri ALICI’ya aittir.

MADDE 6 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER

6.1- Ürünlerin Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Vergiler Dahil Satış Bedeli (adet x birim fiyat olarak) aşağıda belirtildiği gibidir.

ÜRÜN                                              BİRİM FİYAT (TL)                                            ADET                                    TOPLAM (TL)

Marka, Ürün, Renk, Beden vb.  ____ TL                                                                 --                                         ___ TL

Kullanılan hediye çeki                                                                                                                                           ___ TL

Sipariş işlem ve gönderim-kargo ücretleri                                                                                                      ___ TL

SİPARİŞ ÖDEME TOPLAMI (KDV Dahil)                                                                                                           _____ TL

 

6.2- Ödeme Şekli ve Teslimat :

 

Ödeme (Tahsilat) Bilgileri
Ödeme Şekli-Aracı : (Kredi Kartı ile Ödeme) 
[Kart Tipi Visa/Master ....
Kart Numarası ....
Ödeme Kredi Kartı ...
Kredi Kartına Taksit/Tek Çekim .
Toplam Tutar ... ]

 

Teslimat Bilgileri :

Adı,Soyadı/ Unvanı :

 

 

Adres :

 

Telefon :

 

E-Posta :

 

Fatura Bilgileri :

Adı,Soyadı/ Unvanı :

 

 

Adres :

 

Telefon :

 

E-Posta :

 

Teslimat kargo şirketi aracılığı ile ALICI’nın yukarıda belirtilen adresinde elden teslim edilecektir. Teslim anında ALICI’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, alıcının ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI'ya geri iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de ALICI'ya aittir.

 

Kargo Ücreti : 20 TL olup kargo fiyatı sipariş toplam tutarına eklenmekte ve müşteri tarafından ödenmektedir. Ürün bedeline dahil değildir.

 

6.3- Diğer yandan vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, alıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Kredi kartına İade Prosedürü:

 

ALICI’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya Hakem Heyeti kararları ile ALICI’ya bedel iadesine karar verilen durumlarda alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıdaki gibi olacaktır;

 

ALICI ürünü kaç taksit ile aldıysa Banka ALICI’ya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. SATICI bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların ALICI’ya kredi kartına iadesi durumunda konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. ALICI’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 iade yansıyacak ve ALICI iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

 

Kart ile alınmış ürünün iadesi durumunda SATICI Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği ALICI’ya nakit para ile ödeme yapamaz. Üye işyeri yani SATICI, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup Üye işyeri yani SATICI ilgili tutarı Bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda belirtilen prosedür gereğince ALICI’ya nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade SATICI, Bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır.

 

ALICI, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.

 

MADDE 7 - GENEL HÜKÜMLER

7.1- ALICI, www.awenforus.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

7.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 30(otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI’ya veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

7.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

7.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

7.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin ALICI tarafından onaylandığının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

7.6- Ayrıca sitede yer alan ürünlerin özellikleri, stok durumları, fiyatları vs. hususlarda herhangi bir hata oluşması mümkündür. Bu gibi hallerde hatalar SATICI tarafından düzeltilmektedir. Ancak herhangi bir hatayla karşılaşılması durumunda sipariş gerçekleşmiş ve sipariş tutarı ALICI’nın kredi kartından (veya havale ile) alınmış olsa dahi SATICI’nın siparişin iptali ile ödenen tutarın kredi kartına (veya hesabına) iadesini yapma hakkı mevcuttur. Bu halde sipariş iptal edilerek tutar ALICI’nın kredi kartına (veya hesabına) iade edilir. İadesi gerçekleştirilen tutarın ALICI’nın hesabına aktarılması kartı veren/hesabın ait olduğu kuruluşun yükümlülüğünde olup oluşabilecek gecikmelerden dolayı SATICI’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

MADDE 8- CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14(ondört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin bu Sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Alıcı, bu hakkını kullanmak istediği takdirde satın aldığı ürünü satıcının Ege Sokak Doğu Apt. No:4 D: 18 Göztepe-Kadıköy/İstanbul adresine gönderecektir.

Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

Cayma hakkinin kullanılması için aynı süre içinde SATICI’ya, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve SATICI web sitesinde yayınlanmış olan önbilgiler gereğince, ambalaj ve içeriğinin denenirken hasar görmemiş olması şarttır. Bu hakkin kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürüne ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur.

 

Fatura asli gönderilmezse ALICI’ya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez.

ALICI’nın cayma bildiriminin SATICI’ya ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.

  

MADDE 9- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

 

ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir.

 

Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir. Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir. 

 

MADDE 10- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

ALICI, işbu sözleşme kapsamında elektronik ortamda ilettiği kişisel bilgilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine uygun olarak SATICI tarafından kullanılmasına muvafakat vermektedir.

 

Ayrıca ALICI, SATICI ile paylaştığı bu bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin, hem 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları haklar hem de ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiğini ve yanlış bilgi verilmesinde doğacak sorumlulukların tamamen kendisine ait olacağını, kabul ve beyan eder.

ALICI tarafından internet sitesine üye olmak amacı ile verilen kullanıcı bilgileri, ALICI ile iletişim kurmak, ürünün teslimatı için iş ortaklarına teslimat bilgilerini vermek için kullanılabilir. Ayrıca, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca onay alınmış ise tanıtım ve pazarlama amaçlı olarak ticari elektronik ileti grup şirketleri ve/veya iş ortakları ile ALICI’yı yeni ürünlerden haberdar etmek, reklam ve pazarlama amaçlı kullanabilmektedir.

Hızlı ve efektif sonuçlar vermesi açısından internet sitelerinde sayfalar arası geçişlerde ALICI’yı tanımak ve her sayfa geçişinde yeniden üyelik girişine gerek kalmaması ve kayıt sırasında verilen bilgilere ALICI’nın erişmesi içim oturum tanımlama amacı ile çerez kullanılmaktadır. Çerezler anlık olarak ara yüzde tutulmakta ve sayfa terk edildiğinde kalıcı olmamaktadır.

 

Bu uygulama hiçbir şekilde ALICI’ya ve kullandığı cihazlara ilişkin veri tutmamakta ve kaydetmemektedir. ALICI, tanımlama ayarlarını değiştirerek tanımlama bilgilerini kabul etmeyebilir. Bu durumda; site içerisinde bulunan bütün interaktif özelliklerin kullanılması mümkün olmayabilir.

ALICI’ya ait kişisel veriler ALICI’nın açık rızası olmaksızın işbu sözleşmede ve ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen amaçlar dışında SATICI tarafından kullanılmayacak olup yasal yükümlülükler ve resmi kurum/kuruluşlar haricinde üçüncü kişiler dışında paylaşılmayacak veya aktarılmayacaktır.

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; onayın geri alındığına ilişkin kayıtlar bu tarihten itibaren 1(bir) yıl, ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde Bakanlığa sunulmak üzere 3(üç) yıl saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel veriler SATICI tarafından veya ALICI’nın talebi üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

ALICI tarafından iletilen üyelik bilgileri ve kişisel bilgiler, onayı dışında diğer üyelerle paylaşılmaz. Bu bilgiler ancak müşteri profili belirlemek amacıyla kullanılabilecektir. Üyelik bilgileri ve kişisel bilgiler sadece üyenin bizzat kendisi tarafından değiştirilebilir. SATICI ya da başka bir üyenin üye bilgilerine ulaşması veya bunları değiştirmesi mümkün değildir. Ancak gerekli bilgi güvenliği önlemlerinin alınmasına karşın, SATICI’nın internet sitesine ve sistemine yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda SATICI’nın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

ALICI, paylaştığı bilgilerin, bir veri tabanı üzerinde tasnif edilip saklanabileceğini ve SATICI tarafından, ALICI’nın söz konusu kullanım ve işlem bilgilerini; performans değerlendirmeleri, SATICI’nın ve iş ortaklarının pazarlama kampanyaları, yıllık raporlar ve benzeri işlemler için gerekli olan süre boyunca ve söz konusu verilerin gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ile kullanılabileceğini, sadece Sözleşmede bahsedilen amaçların gerçekleştirilmesi için altyapı sağlayıcılarına ve hizmet alınan üçüncü kişilere aktarılabileceğini ve bu kişiler tarafından Türkiye’de veya yurt dışında bulunan veri merkezlerinde saklanabileceğini ve işlenebileceğini kabul eder.

Ayrıca, ALICI’ kredi kartı bilgileri hiçbir şekilde saklanmamaktadır. Bu bilgiler üyelik esnasında ve/veya daha sonraki dönemlerde ''üyelik bilgisi'' adı altında talep edilmemektedir. Alışveriş sırasında SATICI’nın çalışanları dahil, hiç kimse kredi kartı bilgilerinizi görememektedir. Bu bilgiler, yüksek güvenlik şartları altında ilgili bankalara SSL güvenlik sistemi üzerinden iletilmektedir.

 

MADDE 11- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca yasa gereği her yıl belirlenen-ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetlerine başvurabilir. Bu sınırları aşan durumlarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

bottom of page