top of page

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Neden Gerekli?

Dünya Ekonomik Forumu, her yıl yayınlanan Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Raporu, 30 Mart 2021 tarihinde yayınlandı. 156 ülkenin kadın ve erkek nüfusu arasındaki cinsiyet eşitsizliğini mercek altına alan endekste, Türkiye 2019'a oranla 3 basamak gerileyerek 133. sıraya indi.

esitlik_neden_gerekli_cover.png

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Eğitimde Neden Gerekli?

Eğitim Reformu Girişimi 2017-2018 Eğitim İzleme Raporu verilerine göre; Türkiye’de 2017 yılında, eğitimden erken ayrılma oranı kadınlarda %34, erkeklerde %31 iken, 5-34 yaş aralığında olup lise eğitimi almamış olanların oranı, kadınlarda %47, erkeklerde %42.

 

Türkiye, Avrupa ülkeleri içinde eğitimden erken ayrılma oranının ve kadınlarla erkekler arasındaki oransal farkın en yüksek olduğu ülke.

Dünya Ekonomik Forumu’nun açıkladığı 2018 Cinsiyet Eşitliği Raporu’na göre Türkiye’de kadınların sadece %50’si üniversite eğitimini tamamlayarak standart bir diploma alabilmekte.

 

Rapordaki verilere göre kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olması için 108 yıl, erkeklerle eşit ücrete sahip olması için de 202 yıl geçmesi gerekiyor.

Cinsiyet ayrımcılığının,

yoksulluğun olmadığı, kimsenin cinsel yönelimi, etnik kökeni, dini inancı,

dili, bedensel ya da zihinsel engeli nedeniyle ayrımcılığa maruz kalmadığı, kimsenin çocuk yaşta eğitim olanaklarından mahrum kalıp çalışmak zorunda olmadığı, çocuk yaşta evlendirilmediği, şiddetsiz, eşit, özgür bir hayat mümkün.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Temelli Eğitimler

Toplumsal cinsiyet eşitliği temelli eğitimin yolu, bu konuda bilinçli eğitmenlerden ve politika oluşturulmasından geçiyor. Awen for Us, Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi çözüm ortaklıklığının yanı sıra alanında uzman eğitmenlerle online ve sınıfiçi temel toplumsal cinsiyet eğitimleri vermektedir.

bottom of page