top of page

Şiddet Haberlerinde Medya Dilinin Etkileri