top of page

İş Yerinde Kadın, 2021

COVID-19 pandemisinin başlamasından bir buçuk yıl sonra, kurumsal Amerika'daki kadınlar geçen yıla göre daha da fazla tükenmiş durumda ve artan biçimde erkeklerden daha fazla tükenmişlik yaşamaya devam ediyor.


Buna rağmen kadın liderler, çalışanların mutluluğunu ve çeşitliliğini, eşitliğini ve kapsayıcılık çabalarını desteklemek için adımlar atıyorlar, ancak bu çalışmalar tanınmıyor. Bu veri, McKinsey'in LeanIn.Org ile ortaklaşa hazırladığı İşyerindeki Kadınların (Women in the Workplace) en son raporundan alınmıştır.


McKinsey tarafından LeanIn.Org ile ortaklaşa yürütülen İş Yerinde Kadın 2021 Raporuna birlikte göz atalım.Amerika kurumsal hayatında kadınların temsilini analiz eden rapor;


İK liderlerinin en etkili çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık (DEI- yani diversity, equity and inclusion statement) uygulamalarına ilişkin görüşleri de dahil olmak üzere İK politikaları ve programlarına genel bir bakış sunuyor.


Bu yılki veri grubu, 12 milyon kişiyi istihdam eden 423 katılımcı kuruluşun, 65.000’den fazla çalışanının iş yerine ilişkin deneyimleri hakkındaki anket sonucunu yansıtmakta. Görüşmelerde beyaz olmayan kadınlar, Lgbtiq+ kadınlar ve engelli kadınlar da dahil olmak üzere farklı kimliklere sahip kadınlara yer verildi.


Sonuçlar bir hayli ilginç:

  • Kadınlar öncesine göre daha fazla tükenmiş durumda ve tükenmişlik sendromu kadınlarda erkeklerden çok daha hızlı artıyor.

  • 10 kadından 4’ü şirketinden ayrılmayı veya iş değiştirmeyi düşünmüş.

  • Beyaz olmayan kadınlar, şirkette her adımda geride kalmaya devam ediyor. Üst yöneticiler arasında, beyaz olmayan kadınların temsili hala çok düşük.

  • Beyaz olmayan kadınların iş yerinde karşılaştıkları zorluklar hakkında kendilerini eğitme, ayrımcılığa karşı seslerini yükseltme ve beyaz olmayan kadınlara rehberlik etme veya onlara destek sağlama olasılıkları erkeklerden daha fazla.


'Müttefiklik açığı' devam ediyor.


Beyaz olmayan kadınlar işte güçlü müttefikleri olduğunu hissettiklerinde işlerinde daha mutlu oluyorlar, daha az tükenmiş oluyorlar ve şirketlerinden ayrılmayı düşünme olasılıkları daha düşük oluyor. Daha ayrıcalıkları olanların desteği çok mühim.


 

Raporun tamamını Awen for Us için dilimize çeviren Eşitlik Gönüllüsü sevgili Büşra Arabacı Elmas’a emeği ve katkısı için çok teşekkür ederiz.Bu kapsamlı raporun tamamını okumak ve pdf’ini indirmek için:

McKinsey Raporu, İş Yerinde Kadın 2021
.pdf
PDF dosyasını indir • 904KB

bottom of page