top of page

Kayıp Değil, Okuryazar Nesil! - Dünya Okuma Yazma Günü

Okuryazarlığın, salt kitap/işaret okuyabilmek ve yazabilmek eylemlerinden daha derin bir anlamı var. 📚🔎“Okuma yazma bilmeme” önemli ekonomik, sosyal ve sağlık sorunlarıyla da ilişkili. Her sene 2 milyardan fazla yetişkin, okuryazarlık becerilerine sahip olmadığı için hem işsizlikle karşı karşıya hem de çocuklarının eğitimi konusunda beklenti içinde değil.


• Kuşaktan kuşağa devredilen bu yoksulluk, işsizlik ve dezavantajlılık döngüsünü kırmanın,

• Etik ve barışçıl kararlar alacak nesillerle şiddetin ve savaşların engellenmesinin,

• Adaleti her zaman dengede ve ayakta tutmanın,

• Toplumsal cinsiyet eşitliğine erişmenin yolu, “okuryazar nesiller” yetiştirmekten geçiyor.Pandemi gerekçesiyle uzun süredir kapalı olan okullar açıldı ve artık her şartta açık kalmalı. Israrla dillendireceğimiz her şey, vereceğimiz her mücadele çocuk ve gençlerin eğitimlerinin sürekliliğine ve kız çocuklarının eşit fırsatlarla karşılanacakları bir geleceğe fayda sağlamalı.


Kaybedecek hiç vaktimiz yok; çünkü ne kadar çok kadın ve genç okursa, o kadar eşit ve özgür bir düzende olacağız.


CEİD - Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini İzleme Raporu 2019-2020
bottom of page