top of page

İklim Krizinin Neden Olduğu Doğal Afetler En Çok Kadınları Etkiliyor

Doğal afetten etikelenen kırmızı kazaklı bir kadın

5 Haziran 2024, Çarşamba


 

Son yıllarda, doğal afetler nedeniyle dünya çapında yaşanan can kayıplarında dramatik bir artış var.


BM raporlarına göre:


 • 2000-2019 yılları arasında 7.348 doğal afet 1,23 milyon kişinin hayatına mal oldu.

 • Bu afetler 4,2 milyar insanı etkiledi ve küresel ekonomiye 2,97 trilyon dolarlık zarar verdi.


Doğal Afetlerin Artış Nedenleri


Bu artışın en büyük nedeni kapitalizm kaynaklı iklim krizidir.


 • Sera gazı emisyonları: Fosil yakıtlara olan bağımlılığımız ve aşırı üretim, atmosfere sera gazı salınımını artırıyor.

 • Küresel ısınma: Sera gazları ısıyı hapsederek, dünyamızın sıcaklığını tehlikeli bir hızda yükseltiyor.

 • Aşırı hava olayları: Küresel ısınma, daha sık ve şiddetli fırtınalar, seller, kuraklıklar ve ısı dalgaları gibi aşırı hava olaylarına yol açıyor.


İklim krizinden en çok etkilenenler ise kadınlardır.

 • Toplumsal cinsiyet eşitsizliği: Kadınlar, genellikle erkeklere göre daha az arazi mülkiyetine, eğitime ve finansal kaynaklara sahiptir. Bu durum, afetlere karşı daha savunmasız olmalarına neden olur.

 • Bakım yükü: Kadınlar, genellikle aile üyelerinin ve çocukların bakımı için birincil sorumludurlar. Afetler sırasında bu yük daha da artar ve kadınların korunma ve iyileşme imkanlarını kısıtlar.

 • Şiddet riski: Afetler sonrası kaos ortamında, kadınlar şiddete ve istismara karşı daha savunmasız hale gelir.


Ne Yapabiliriz?


 • Toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik etmek

 • Kadınların güçlenmesini ve karar alma süreçlerine katılımını desteklemek

 • Afetlere karşı kadınların bilinçlendirilmesine ve korunmasına katkıda bulunmak

 • Afet riskinin azaltılması ve afet müdahale planlarında kadınların özel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak

 • Kadınlara yönelik acil durum barınma ve destek hizmetlerini geliştirmek

 • Cinsel şiddet ve istismarı önlemek için yasal ve politik önlemler almak

 • İklim değişikliğiyle mücadelede adil ve kapsayıcı bir yaklaşım benimsemek

 • Gelişmekte olan ülkelerde kadınların afetlere karşı direncini artırmak için kalkınma yardımı sağlamak

 • Kadınların afet risk yönetişimi ve karar alma süreçlerinde temsilini teşvik etmek

bottom of page