top of page

Yeni Bir Küresel Cinsiyet Ayrımı Ortaya Çıkıyor

Genç erkekler ve genç kadınların dünya görüşleri birbirinden uzaklaşıyor.
Sonuçlar geniş kapsamlı olabilir.

JOHN BURN-MURDOCHZ kuşağı gençler
© FT montage/Getty Images

Kamuoyu ölçümünde en iyi bilinen kalıplardan biri, her kuşağın siyaset ve genel ideoloji açısından bir bütün olarak hareket etme eğiliminde olduğudur. Üyeleri aynı biçimlendirici deneyimleri paylaşır, hayatın büyük dönüm noktalarına aynı zamanda ulaşır ve aynı alanlarda iç içe geçerler. O halde Z kuşağının bazı konularda aşırı ilerici, bazı konularda ise şaşırtıcı derecede muhafazakar olduğuna dair raporları nasıl anlamlandırmalıyız?


Stanford Üniversitesi'nde misafir araştırmacı olarak görev yapan ve konunun önde gelen araştırmacılarından biri olan Alice Evans'ın sözleriyle cevap, bugünün otuz yaş altı gençlerinin büyük bir cinsiyet farklılaşması yaşadığı, genç kadınların ilk kampta, genç erkeklerin ise ikinci kampta yer aldığıdır. Z kuşağı iki kuşaktır, bir değil.


Her kıtadaki ülkelerde, genç erkekler ve kadınlar arasında ideolojik bir uçurum açıldı. Aynı şehirlerde, işyerlerinde, sınıflarda ve hatta evlerde yaşayan on milyonlarca insan artık aynı fikirleri paylaşmıyor.


ABD'de Gallup verileri, cinsiyetlerin liberal ve muhafazakar dünya görüşleri arasında kabaca eşit dağıldığı on yılların ardından, 18-30 yaş arası kadınların artık erkek çağdaşlarından yüzde 30 puan daha liberal olduğunu gösteriyor. Bu farkın açılması sadece altı yıl sürmüştür. 


Almanya'da da giderek muhafazakârlaşan genç erkekler ile ilerici kadın çağdaşları arasında 30 puanlık bir fark var; Birleşik Krallık'ta ise bu fark 25 puan. Geçtiğimiz yıl Polonya'da 18-21 yaş arası erkeklerin neredeyse yarısı aşırı sağcı Konfederasyon partisini desteklerken, aynı yaştaki genç kadınların sadece altıda biri bu partiyi destekledi.


ideology gap between countries

Yeni Bir Küresel Cinsiyet Ayrımı


Batı dışında daha da keskin bölünmeler var. Güney Kore'de genç erkekler ve kadınlar arasında büyük bir uçurum var ve Çin'de de benzer bir durum söz konusu. Afrika'da Tunus'ta da aynı durum söz konusudur. Dikkat çekici bir şekilde, her ülkede bu dramatik bölünme ya sadece genç nesle özgü ya da otuzlu yaş ve üzeri kadın ve erkekler arasında olduğundan çok daha belirgin.


#MeToo hareketi, uzun süredir devam eden adaletsizliklere karşı seslerini yükseltme gücü hisseden genç kadınlar arasında şiddetli feminist değerlerin ortaya çıkmasına neden olan temel tetikleyiciydi. Bu kıvılcım, cinsiyet eşitsizliğinin keskin bir şekilde devam ettiği ve düpedüz kadın düşmanlığının yaygın olduğu Güney Kore'de özellikle çok kuru kaldı.


Ülkenin 2022 başkanlık seçimlerinde yaşlı erkekler ve kadınlar aynı yönde oy kullanırken, genç erkekler büyük oranda sağcı Halk Gücü partisini, genç kadınlar ise neredeyse eşit ve zıt sayılarda Liberal Demokrat partiyi destekledi.


Kore'deki durum uç bir örnek olsa da, genç erkeklerle kadınların yolları ayrıldığında neler olabileceğine dair diğer ülkeler için bir uyarı niteliği taşıyor. Toplum ikiye bölünmüş durumda. Evlilik oranı dibe vurmuş ve doğum oranı hızla düşerek 2022 yılında kadın başına 0,78 doğumla dünyadaki en düşük orana gerilemiştir.


İlk #MeToo patlamasından yedi yıl sonra, tutumlardaki cinsiyet ayrımı kendi kendini sürdürür hale geldi. Anket verileri, birçok ülkede ideolojik farklılıkların artık bu konunun ötesine geçtiğini göstermektedir. Cinsel taciz konusundaki ilerici ve muhafazakâr ayrımı, genç erkek ve kadınların diğer konularda sırasıyla muhafazakâr ve liberal kamplarda daha geniş bir şekilde yeniden konumlanmasına neden olmuş gibi görünüyor.


ABD, Birleşik Krallık ve Almanya'da genç kadınlar göçmenlik ve ırksal adalet konularında genç erkeklere kıyasla çok daha liberal bir tutum sergilerken, daha büyük yaş gruplarında durum eşittir. Çoğu ülkedeki eğilim, erkekler yerinde sayarken kadınların sola kayması yönündedir; ancak Almanya'da genç erkeklerin aktif bir şekilde sağa kaydıklarına dair işaretler vardır. 30 yaş altı gençler, yaşlılara kıyasla göçe daha fazla karşı çıkmakta ve son yıllarda aşırı sağcı AfD'ye kaymaktadır.*


Tüm bunların geçip gidecek bir evre olduğunu söylemek kolay, ancak ideoloji uçurumları giderek büyüyor ve veriler insanların biçimlendirici siyasi deneyimlerinden kurtulmalarının zor olduğunu gösteriyor. Tüm bunlar, akıllı telefonların ve sosyal medyanın yaygınlaşmasının, genç erkek ve kadınların artık giderek daha fazla ayrı alanlarda yaşadıkları ve ayrı kültürleri deneyimledikleri anlamına geldiği gerçeğiyle daha da kötüleşiyor.


Siyasi katılım oranlarının düşük olması nedeniyle gençlerin görüşleri çoğu zaman göz ardı edilmektedir, ancak bu değişim gelecek nesiller için mevcut konumun çok ötesinde hissedilen yankılar bırakabilir ve oy sayımlarından çok daha fazlasını etkileyebilir.
 

*Almanya için Alternatif (AfD) ya da Almanca adıyla Alternative für Deutschland, Almanya'da sağ görüşlü bir siyasi partidir. Parti 2013 yılında kurulmuş ve göç, Avrupa şüpheciliği ve ana akım siyasi partilere muhalefet konularındaki tutumlarıyla dikkat çekmiştir. AfD, Alman parlamentosunda ve çeşitli eyalet yasama organlarında temsil edilmektedir. (ç.n.) 

Awen for Us Eşitlik Gönüllüsü Abdulhalim Karaosmanoğlu
Yazar: Abdulhalim Karaosmanoğlu

YAZAR HAKKINDA


1987 yılında Ankara’da doğan Abdulhalim Karaosmanoğlu, lisans eğitimini Kıbrıs’ta Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamlamış, ardından Mekteb-i Mülkiye’de Toplumsal Cinsiyet Yüksek Lisansı yaparak, feminist uluslararası ilişkiler konulu teziyle mezun olmuştur.


Eğitim hayatı süresince asistan olarak görev alırken, mezun olduktan sonra da STK’larda koordinatörlük yapmış, sanat galerilerine danışmanlık vermiştir.

2019 yılından beri Bahar Dergi’nin ve Aryen Yayınları’nın editörüdür. İlgi alanları olan siyaset felsefesi, toplumsal cinsiyet ve sanat konularında hem hakemli dergilerde hem de popüler yayınlarda makaleler yazmakta ve çeviriler yapmaktadır.


Instagram Logo
LinkedIn Logo

bottom of page