top of page

İşimiz Eşitlik: Aliye, bir kadın ve yapay zekâİşimiz Eşitlik'te yeni yıl başlıkları neler?


  • Kadın hakları hareketi, edebiyat ve fikir dünyasındaki öncülüğüyle tarihe geçen, kadın haklarının güçlü bir savunucusu olan Fatma Aliye Hanım,


  • Türkiye’nin ilk profesyonel feminist tiyatro topluluğu Tiyatro Boyalı Kuş’un 2023’te sahneleyeceği “Aliye, bir kadın” adlı yapımı


  • Kadın istihdamının artırılması ve işsizliğinin azaltılması için işgücü piyasalarındaki cinsiyetçi uygulamalara son verilmesi, ev içi bakım ve ücretsiz bakım hizmetlerini sağlamasını öneren ‘İşsizlik ve İstihdamın Görünümü Raporu


  • UNESCO’nun yapay zekâ ile çalışan uygulamaların bazılarında kodlanmış cinsiyet ön yargılarının etkisinin incelendiği, eğitilmiş YZ veri setlerinde cinsiyetçi ön yargılar bulunduğunun görüldüğü I'll Blush if I Could adlı raporu


  • Awen for Us & WALKS iş birliğiyle ChatGPT’e sorulan, “İşte toplumsal cinsiyet eşitliği nasıl sağlanır?” sorusuna alınan yanıt: “...İş yerinde cinsiyetçilik ve kadına yönelik ayrımcılık gibi olumsuz düşüncelerin ve tutumların ortadan kaldırılması gerekir. Kadınların işgücüne katılımının arttırılması, cinsiyet ayrımına dayalı fırsat eşitsizliğinin ortadan kaldırılması ve kadınların iş yerinde güvenli ve saygın bir ortamda çalışabilmelerine yardımcı olunması gibi çalışmalar yapılmalıdır."


Awen for Us kurucusu ve Sosyal Fayda Proje Danışmanı @dr.aylinlole'nin İşimiz Eşitlik köşesi için kaleme aldığı "Aliye, bir kadın ve yapay zekâ", yazısının tamamını Turkcell Dergilik'ten @disi_business'ı indirerek okuyabilirsiniz.

bottom of page